Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6463 d7aa 1000
Reposted fromliveindarkness liveindarkness vianoone97 noone97
Dobra fotografia to taka, która trafia do serca i zmienia widza
— Irving Penn
Reposted bycytatysmutnazupapatocytatyaikkoupintheskykejtowadancingwithaghost0ZiomeczekhrafnohmydeersomersbymendaciousowieczkaEtienniskowoineedrestczekoladowezatracenieszyderacruxmessinhead
4136 c4a1
Reposted fromEtnigos Etnigos viamodalna modalna
Jeśli nie dostałeś na Boże Narodzenie tego, o czym marzyłeś, kup to sobie sam.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Bycie samemu w ciszy to piękna sprawa
— nevermind
Reposted bysmutnazupacytatypatocytatydessinemoilapaixohfucktycznierzzkropkaniedonaprawieniaczekoladowezatraceniejustminecharlotte99zupamarzensgrialux3espererlovemyselfslodziakniskowoblacksadcatKacSoussepowidlomerryxoxograywalljasnaaodysseywhiteshadeofblackbodnarkaa
5060 e061
Reposted fromolbaria olbaria vianoone97 noone97
0603 2423 1000
Reposted fromBabson Babson vianoone97 noone97
od nas zależy, czy życie składa się z narzekań czy z zachwytów.
— xxx
9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoone97 noone97
1483 befc
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoone97 noone97
6242 821f
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasmutnazupa smutnazupa
Niby tylko zmiana pogody, a przypomniała że bałaś się burzy.
— "Listy" do M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
Budzę się w życiu, gdy umieram we śnie.
A kiedy umrę w życiu to się obudzę gdzie?
— Solar
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
6593 def5
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa
6449 fab0
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
3203 cbd1
Reposted fromhushhush hushhush vianieobecnosc nieobecnosc
1477 701a
8793 8515
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl