Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1483 befc
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoone97 noone97
6242 821f
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasmutnazupa smutnazupa
Niby tylko zmiana pogody, a przypomniała że bałaś się burzy.
— "Listy" do M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
Budzę się w życiu, gdy umieram we śnie.
A kiedy umrę w życiu to się obudzę gdzie?
— Solar
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
6593 def5
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa
6449 fab0
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
3203 cbd1
Reposted fromhushhush hushhush vianieobecnosc nieobecnosc
1477 701a
8793 8515
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianieobecnosc nieobecnosc
7905 1f7f
Reposted fromonlyman onlyman viafoodforsoul foodforsoul
Do póki mnie kochasz wszystko będzie dobrze
Do póki mnie kochasz nikt nie stanie nam na drodze
Do póki mnie kochasz nie boję się przeciwności
Do póki mnie kochasz nie odejdę od ciebie...

— nevermind
Reposted bypatocytatysmutnazupailoveyoucytatysilkdreamsnyaakoonlyhopebanshepenginzyrafaShinaakoantamarielBilorapsychozapodchmuramiakrewdancingwithaghostpikkumyywruchujednostajniepopierdolonympannaniczyjaonlyhopepannaniczyja
8046 a4ac
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
Są tematy o których lepiej się milczy obok siebie, niż rozmawia na odległość. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
Niedziela - egzystencjalny syf
— Sosza
Reposted fromresort resort viasmutnazupa smutnazupa
Bo dzisiaj wyjebane nam na świat, tak jak on na mnie.
— Sosza
Reposted fromresort resort viasmutnazupa smutnazupa
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viasmutnazupa smutnazupa
6850 58b7
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
0137 cd72
Reposted fromxalchemic xalchemic viaIzzy721 Izzy721
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl