Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0492 8e3a
Reposted byiloveyousmutnazupafilmowywithmyheadinspacepiehusstrangeeefreewayinnocuousjustafragmentofyoubodnarkaasokobanshequinnedianazetczoo
0475 0e4f
Reposted bysmutnazupafilmowyelineladeeperpiehusstragan-ze-snamivalardohaerisjustafragmentofyouOkruszekstationCikariblacksadcatgreenka2000Annjucrazydunkydestructive-hopelessdianazetnailiniMaddoxxfensirudoscieternaljourneyoutofmyheadLaCamisaNegramentispenetraliatobecontinuedjunior13nieobecnoscLuukka
Chciałabym znowu mieć Cię przy sobie
— nevermind
Reposted byiammistakepatocytatycytatysmutnazupanotperfectgirlohmydeerwakemeupxpiehusnawrockalonelyjulialittlewhiteliesindigestiblelalunamesouteendlesslove16deepintheheartconsti3rusalkadmiralpollywoodczekoladowezatracenieMisqajustmineklaucimjauciimpulsiveezyrafapocalujmnielottibluebellheavencanwaitrusalkadmiralNatalcynka
0686 ce0b
Reposted frommarionettes marionettes viaart-modalna art-modalna
2465 a3c6
Reposted fromlouse louse vianieobecnosc nieobecnosc
8403 2b9e
Reposted fromonlyman onlyman vianieobecnosc nieobecnosc
I znowu Kurwa oddałem się niewłaściwej osobie.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viasmutnazupa smutnazupa
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viasmutnazupa smutnazupa
7545 a032
Reposted fromverronique verronique vianieobecnosc nieobecnosc
0083 4171 1000
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianieobecnosc nieobecnosc
6440 984a
Reposted bychuckBassfilmowyiloveyouspontaneouscoolstorybro23laparisiennekateistruemonroewiecznamonroeciupciupwruchujednostajniepopierdolonym
8745 c745
Reposted fromproof proof viaLittleMe LittleMe
villains vault | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viatakemyhand takemyhand
5279 bf34
Reposted fromsavatage savatage viaMartwa13 Martwa13
4345 4b58 1000
Reposted fromdusix dusix viaMartwa13 Martwa13
4286 2bd8
Reposted fromoll oll viaMartwa13 Martwa13
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMartwa13 Martwa13
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl